Interneta vidē norisinās arvien vairāk dažādu svarīgu mūsu dzīves procesu – e-pasts, dokumenti, protams, interneta banka. Pieļauju, ka lielākai vai mazākai sabiedrības daļai interneta vidē norisinās teju pilnīgi viss. Un lai tam “pilnīgi visam” tiktu klāt vienīgi jūs pats IT vidē izmantotojamās atslēgas ir dažādas paroles!

Kādas ir 10 pasaulē biežāk izmantotās un uzlauztās paroles? Kā izveidot drošas paroles un kā tās visas vēlāk arī atcerēties? Atbildes uz šiem jautājumiem meklējiet šajā video stāstā!