eiro

1. Windows vidē, ja vien nav instalēta veca “Apostrofs” versija, € simbolu var dabūt kā Ctrl+Alt+E.

2. Mac, ja ieslēgta latviešu klaviatūra, to var dabūt kā Option+Shift+Q.

3.Turi nospiestu Alt un vienlaicīgi ar ciparu tastatūru raksti 0128 ( Darbojas neatkarīgi no tastatūras izkārtojuma, valodas, fonta utt. Dažos izkārtojumos darbojas labais Alt+E.)

4. Ja izmanto Latvian (QWERTY) izkārtojumu, respektīvi, garumzīmes ievada pieturot labo Alt (Alt Gr), to var ievadīt nospiežot [Labais Alt] + [4]

Autors: PITER’S